ورودی جدید

مرکز علمی کاربردی واحد ۶تهران در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی مهر ماه سال ٨٨ در یازده رشته تحصیلی دانشجو می پذیرد .

در جدول زیر نام رشته و کد رشته های انتخابی این مر کز اعلام می گردد .

 

رشته های تحصیلی و کد زیرگروه

کد زیرگروه

نام رشته

902

امورفرهنگی

804

بازاریابی

902

خبرنگاری

808

خدمات جهانگردی

804

خدمان مشاوره حقوقی صنوف

609

فناوری اطلاعات و ارتباطات

905

گرافیک

801

مترجمی اسناد و مدارک

902

مترجمی نوار و فیلم

804

مدیریت کسب و کار

905

نقاشی ایرانی

 

/ 0 نظر / 50 بازدید