سمینارو کارگاه آموزشی گزارش نویسی

 

 سمینار و کارگاه آموزشی گزارش نویسی

انجمن علمی مرکز علمی کاربردی واحد ۶ تهران به منظور ارتقاء سطح علمی

 دانشجویان گروه های هنر ، امور فرهنگی ، خبر نگاری در واحد درسی روشهای

تحقیق کارگاه تخصصی آموزشی (( گزارش نویسی)) را با حضور استاد فرهیخته

 سرکار خانم دکتر بهار رها دوست برگزار می نماید .

 زمان ١٩/٩/٨٨ ساعت ١۶ الی ١٨

مکان :سالن اجتماعات مرکز

/ 0 نظر / 36 بازدید