تمدید شد

مهلت شرکت در فراخوان کارت پستال نوروز تا پایان روز ٢۴/١٢/٨٧ تمدید شد.

به دلیل پرسش های شرکت کنندگان لازم به توضیح است

کلیه آثاری که با تکنیک دستی اجراء شده نیز بافرمت ذ کر شده در فراخوان قابل قبول است .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید