سمینار گروه زبان با عنوان هنر ترجمه

موضوع ترجمه و ویرایش effective translation  

جلسه هم اندیشی با حضور بیش از 100 نفر از دانشجویان با قرائت متن معرفی موضوع جلسه از سوی   سرکار خانم رستم بیک (مدیر گروه زبان) آغار شد در ادامه آقای ثابتیان از فعالان انجمن علمی دانشجویی آقای دکتر تمدن سخنران اول سمینار را به دانشجویان معرفی کرد آقای دکتر محمد تمدن دکترای ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه ومترجم در این سمینار به بررسی تخصص  موضوعات : 1- تعریف ترجمه ، 2- اهمیت آشنایی و تسلط به زبان مبداو مقصد در ترجمه 2- تقسیم بندی انواع متن پرداختند در ادامه سمینار جناب آقای پژمان نایب حسینی مترجم و مشاور بازرگانی به سخنرانی پرداختند. برگزار کنندگان سمینار گروه زبان مرکز سرکار خانم رستم بیک مدیر گروه رشته زبان و جناب آقای رمضانی مدرس مرکز

مرکز علمی کاربردی واحد 6 تهران از سال 1383 تا کنون در گروه زبان با 2 رشته تحصیلی مترجمی اسناد و مدارک و مترجمی نوار و فیلم مشغول فعالیت می باشد

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید