کار گروه تصویر سازی نوروزی

 

 بهراد امین سلماسی

 فرزانه سلیمانی

 فرزانه سلیمانی

 ایمان ملاجعفری

وحید شیخیان

 مریم مرتضوی فر

مریم مرتضوی فر

 امیر وحیدسعیدی فر

 امیر وحیدسعیدی فر

 رامک پژمان پور

غزال مقیمی

/ 2 نظر / 12 بازدید

ایمان ملاجعفری افرین.

الهه

[چشمک] به نظر من کار این اساتید زیبا بود.رامک پژمان پور. بهراد امین سلماسی.. man ke kheyli khOOSHAM OoOMAD AZ KARA