» سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» سلام بر حسین :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» سمینارو کارگاه آموزشی گزارش نویسی :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» برگزار شد اولین سمینار آسیب شناسی آموزش هنر :: ۱۳۸۸/٩/۳
» اولین هم اندیشی و سمینار تخصصی آسیب شناسی :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» حضور دانشجویان انجمن نقاشی ایرانی در اولین جشنواره نگارینه ها :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» گزارش جشنواره فرهنگی هنری آفتاب هشتم :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» مدرس نمونه :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» ورودی جدید :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» عید سعید فطر :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» تمدید شد :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» گزارش جشن میلاد صاحب الزمان مرکز به قلم بچه های انجمن علمی :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» گزارش تصویری جشن میلاد صاحب الزمان :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» جشنواره صاحب الزمان :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» سمینار گروه زبان با عنوان هنر ترجمه :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» عید بعثت :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی در حمایت از منویات مقام معظم رهبری :: ۱۳۸۸/٤/٢
» تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای امام خمینی (ره ) :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» نمایشگاه آثار هنری دانشجویان واحد 6 تهران در شیراز :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» کارگاه دفرماسیون :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» دهمین سمینار پژوهشی مرکز علمی کاربردی واحد ۶ تهران :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» به بهانه روز جهانی گرافیک :: ۱۳۸۸/٢/٦
» کارگاه آموزش تصویر سازی :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» نتیجه فراخوان کارت پستال نخر خودت طراحی کن :: ۱۳۸۸/۱/٦
» کار گروه تصویر سازی نوروزی :: ۱۳۸۸/۱/٦
» تبریک سال نو :: ۱۳۸۸/۱/۱
» ورودی جدید شما چرا نه؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن اجتماعات دانشگاه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» تمدید شد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» اولین فراخوان موسسه فرهنگی و هنری نماکارنگ :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» فعالیت های فرهنگی هنری :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» جلسه ء دفاعیه دانشجویان گرافیک به روایت تصویر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» مرکز علمی کاربردی واحد 6 تهران :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱